Digital Tools

Google Classroom

Google Classroom เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เป็นโครงสร้าง (platform) ให้บริการสำหรับการสอนและการเรียนรู้ ซึ่งรวบรวมเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการ วัดผล สร้างความน่าสนใจให้กับการเรียนรู้ ในรูปแบบห้องเรียนเสมือน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พูดคุยกันแบบเห็นหน้าด้วย Google Meet ทำงานพร้อมกับสมาชิกในชั้นเรียนได้ในเอกสารเดียวกันด้วย Google Apps for Education ซึ่งมี 14 แอปพลิเคชัน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างห้องเรียน ประหยัดเวลา อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน เอกสาร (Google Docs) สไลด์ (Google Slides) ชีต (Google Sheets) ไดรฟ์ (Google Drive) ฟอร์ม (Google Forms) และกระดานออนไลน์ (Google  Jamboard) ด้านการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย อีเมล (Gmail) แชท (Google Hangouts) และวิดีโอ (Google Meet) สามารถช่วยจัดระเบียบงานสอน แจ้งเตือนให้รับทราบข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งป้องกันรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามทางดิจิทัลได้อีกด้วย  

ที่มา: https://www.onderwijsvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/02/Google-Classroom2.jpg 

จุดเด่น : ใช้งานง่าย ผู้สอนสามารออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานไว้กับ Google drive ของผู้สอนอัตโนมัติ 

ข้อจำกัด : จำนวนสมาชิกสูงสุด (ครูและนักเรียนรวมกัน) คือ 1,000 คน (สำหรับบัญชี Google Workspace for Education ถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคล คือ 250 คน) กิจกรรมบางอย่างการใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ใช้งาน 

แนะนำตัวอย่างการใช้งาน 

ผู้สอนต้องลงทะเบียน ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://classroom.google.com/ 

หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Classroom  

ที่มา: https://services.google.com/fh/files/misc/google_classroom_user_guide.pdf 

ขั้นตอนการสร้างชั้นเรียน  

ที่ด้านบนของหน้า ชั้นเรียน ให้คลิก + สร้างชั้นเรียน 

ใส่ข้อมูลชื่อชั้นเรียน และข้อมูลตามที่ต้องการแล้วคลิก Create 

ที่มา: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273?hl=th&ref_topic=9049835 

ขั้นตอนการเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ทำได้ วิธี ได้แก่ 

  1. ส่งลิงก์คําเชิญ นักเรียนจะคลิกลิงก์เพื่อเข้าร่วมได้ 

หน้าเมนูการ์ดชั้นเรียน  เลือก คัดลอกลิงก์คำเชิญ 

  1. ส่งคําเชิญทางอีเมล นักเรียนจะเข้าร่วมจากอีเมลหรือใน Classroom ได้  

คลิกชั้นเรียนที่ต้องการเชิญนักเรียนเข้าร่วม 

คลิก บุคคล เลือกที่ เชิญนักเรียน  

ป้อนอีเมลของนักเรียน แล้วคลิก เชิญ 

นักเรียนจะคลิก เข้าร่วม ในอีเมลหรือในการ์ดชั้นเรียน 

  1. แชร์รหัสชั้นเรียน นักเรียนจะป้อนรหัสใน Classroom ได้ 

คลิกชั้นเรียน เลือกการตั้งค่า  เลือก Copy หรือ Display 

ที่มา: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282?hl=th&ref_topic=9049835# 

ขั้นตอนการสร้างงานมอบหมายแก่นักเรียน  

ที่มาhttps://services.google.com/fh/files/misc/google_classroom_user_guide.pdf 

ขั้นตอนการตั้งค่าการประชุมวิดีโอคอล  

ที่มาhttps://services.google.com/fh/files/misc/google_classroom_user_guide.pdf 

รายการแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การศึกษา ร่วมกับ Google classroom 

Google Apps for Education 

ที่มา: https://edu.google.com/intl/ALL_th/products/workspace-for-education/editions/ 

คุณสมบัติเฉพาะแต่ละแอปพลิเคชัน 

ที่มาhttps://edu.google.com/intl/ALL_th/products/workspace-for-education/education-fundamentals/ 

คู่มือการใช้งาน  เพิ่มเติมจาก  

ที่มา: https://services.google.com/fh/files/misc/google_classroom_user_guide.pdf 

ตัวอย่างหน้าจอการใช้งานแอปพลิเคชัน Google classroom  

ที่มา: https://edu.google.com/intl/ALL_th/products/classroom/ 
 

ที่มา: https://apps.apple.com/th/app/google-classroom/id924620788