เครื่องมือดิจิทัลสำหรับแต่ละสาขาวิชา

  1. วิศวกรรมศาสตร์
  2. มนุษยศาสตร์ – ภาษาศาสตร์
  3. พลศึกษา – การออกกำลังกายในห้องเรียน
  4. แพทยศาสตร์
  5. ศิลปกรรมศาสตร์
  6. สังคมศาสตร์ – การเงินและการบัญชี
  7. พยาบาลศาสตร์
  8. สถาปัตยกรรมศาสตร์
  9. อื่น ๆ

วิศวกรรมศาสตร์

Automata Simulator

โปรแกรมที่เกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.singh.tuhina.automatasimulationcopy&hl=th&gl=US

LabVIEW

สอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเครื่องมือทางเลือกในการสอนการออกแบบระบบวิศวกรรมในการพัฒนาระบบทดสอบอัตโนมัติ ตั้งแต่การวัดแรงดันไฟฟ้าอย่างง่ายไปจนถึงภารกิจในอวกาศ

ที่มา: https://www.ni.com/en-th/shop/labview.html

Multisim™

ซอฟต์แวร์จำลองวงจรสำหรับสอนหลักสูตรและห้องปฏิบัติการแอนะล็อก ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง โดยเชื่อมต่อการจำลองเข้ากับการทดลอง ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจพฤติกรรมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือจำลองที่ใช้งานง่ายกว่า 30 รายการ การวิเคราะห์ที่กำหนดค่าได้ง่ายมากกว่า 20 รายการ และส่วนประกอบเชิงโต้ตอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมทฤษฎีและเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความท้าทายด้านการออกแบบ

ที่มา: https://www.ni.com/en-th/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim/multisim-education.html


มนุษยศาสตร์ – ภาษาศาสตร์

duolingo

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ฝึกทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน มีผู้ใช้งานที่มากกว่า 500 ล้านคน ไม่มีค่าใช้จ่าย สนุกสนาน และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ออกแบบให้ดูคล้ายกับเกม

ที่มา: https://www.duolingo.com/
https://msutoday.msu.edu/news/2020/how-effective-are-language-learning-apps

Babbel

แอปพลิเคชันเรียนภาษาแห่งแรกของโลก ปัจจุบันมีทั้งหมด 13 ภาษา เน้นที่การเรียนรู้ภาษาผ่านการสนทนาในชีวิตจริง ฝึกฝนการออกเสียงของคุณโดยใช้การรู้จำคำพูด สร้างทักษะการสนทนาด้วยบทสนทนาแบบโต้ตอบที่มีส่วนร่วม เรียนรู้เคล็ดลับไวยากรณ์ที่เป็นประโยชน์ในขณะที่ฝึกอ่าน การเขียน และการฟัง มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น บทเรียนแบบโต้ตอบ พอดแคสต์ เกม และอื่นๆ

ที่มา: https://uk.babbel.com/
https://msutoday.msu.edu/news/2020/how-effective-are-language-learning-apps

Say It: English Pronunciation

แอปพลิเคชันการพูดและการฟังภาษาอังกฤษของ Oxford สามารถใช้งานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสนุกสนาน โดยบันทึกคลื่นเสียง ตรวจสอบและเปรียบเทียบการออกเสียง และนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ 100 คำ การทดสอบ 4 ชุด 12 เสียง จากหลักสูตร English File ที่ขายดีที่สุดและพจนานุกรมของ Oxford

• see the soundwave, syllables, and which are stressed (strong)
• touch and drag to listen to the pronunciation slowly
• tap the phonemes (IPA symbols, British/American English)
• record your pronunciation, compare to the Oxford model
• share your voice recording and soundwave directly from the app

ที่มา:
https://elt.oup.com/catalogue/items/global/pronunciation/9780194270007?cc=th&selLanguage=th

ที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oup.elt.sayit&hl=th&gl=US

Oxford Collocations Dictionary

แอปพลิเคชันสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับปรุงความแม่นยำและความคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติในการพูดหรือการเขียน มีการผสมคำมากกว่า 250,000 คำ โดยทั้งหมดมาจากการวิเคราะห์ของ Oxford English Corpus

ที่มา: https://elt.oup.com/catalogue/items/global/dictionaries/9780194419376?cc=th&selLanguage=th

Oxford Advanced Learner’s Dictionary

พจนานุกรมที่ขายดีที่สุดในโลกสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนขยายคำศัพท์และพัฒนาภาษาอังกฤษที่ออกเสียงเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น และฝึกการออกเสียงโดยการฟังเสียงจริงสำหรับคำต่าง ๆ บันทึกเสียงและเล่นซ้ำ

ที่มา: https://elt.oup.com/catalogue/items/global/dictionaries/oxford-advanced-learners-dictionary/9780194798624?cc=th&selLanguage=th

ที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oup.elt.oald10_gp&hl=en_US&gl=US

Practical English Usage

การใช้งานภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติเป็นหนังสือขายดีระดับโลกและเป็นเครื่องมืออ้างอิงที่สำคัญที่ช่วยให้ครูและผู้เรียนระดับสูงที่มีปัญหาทางภาษาทั่วไปในภาษาอังกฤษ การใช้งานภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ Fourth Edition พร้อมใช้งานแล้วในรูปแบบแอพ ทำให้การค้นหามากกว่า 600 รายการทำได้เร็วและง่ายขึ้น!

ที่มา: https://elt.oup.com/catalogue/items/global/grammar_vocabulary/practical_english_usage_4th_edition/9780194202480?cc=th&selLanguage=th

ที่มา: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oup.elt.peu4e&hl=en_US&gl=US


พลศึกษา – การออกกำลังกายในห้องเรียน

ที่มา: Surprenant, R.  (2020). Physical education: a mobile application validates and stimulates physical activity outside the classroom. Retrieved December 27, 2021, from https://www.profweb.ca/en/publications/real-life-stories/physical-education-a-mobile-application-validates-and-stimulates-physical-activity-outside-the-classroom

แอปพลิเคชัน adidas Runtastic ดำเนินการและประเมินโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนบุคคล สามารถบันทึกและประเมินกิจกรรมทางกายที่ทำเป็นประจำตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะผูกเชือกรองเท้าเพื่อออกวิ่งหรือปัดฝุ่นจักรยานทุกกิจกรรมมีค่าและถูกนำไปประเมินว่าผู้ใช้งานจะเข้าใกล้เป้าหมายการออกกำลังกายที่ตั้งเอาไว้มากน้อยแค่ไหน ประกอบด้วย adidas Training สร้างรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะกับตารางเวลาของผู้ใช้งานในการสร้างกล้ามเนื้อ สามารถเปรียบเทียบกิจกรรมของผู้ใช้งานกับคนอื่น เพื่อช่วยผลักดันตนเอง และมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและแผนการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

adidas Running บันทึกการออกกำลังกายของผู้ใช้งานและตรวจสอบสถิติ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมความท้าทายเพื่อรับแรงบันดาลใจ ผลักดันขีดจำกัดของผู้ใช้งาน และสามารถแบ่งปันความสำเร็จของผู้ใช้งานที่บรรลุเป้าหมายในทุกขั้นตอนกับชุมชนระดับโลก

ที่มา: https://www.runtastic.com/

แอปพลิเคชัน ASICS RunkeeperTM ช่วยผู้ใช้งานกำหนดเป้าหมาย ฝึกฝนด้วยแผนการฝึกซ้อมที่สามารถปรับแต่งเองได้ ติดตามการวิ่งและความคืบหน้าของผู้ใช้งานไปพร้อมกัน ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวติดตามการวิ่งแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าที่ผู้ใช้งานได้ทำลงไป เพื่อให้เรียนรู้จากสิ่งที่ทำสำเร็จและตื่นเต้นกับสิ่งที่จะต้องทำต่อไป

ที่มา: https://runkeeper.com/cms

แพทยศาสตร์

Anatomy apps

ที่มา: https://libguides.usc.edu.au/c.php?g=508891&p=3478571

แอปพลิเคชัน Visual Anatomy Lite นำเสนอการอ้างอิงกายวิภาคศาสตร์เชิงโต้ตอบผ่านแบบจำลอง 3 มิติ โปรแกรมเสริมรูปภาพกายวิภาคของ Grey และเครื่องมือเน้นกล้ามเนื้อพร้อมคำอธิบาย

ที่มา: https://apps.apple.com/us/app/visual-anatomy-lite/id523422151

Muscle & Bone Anatomy 3D

แอปพลิเคชัน Muscle & Bone Anatomy 3D นำเสนอกายวิภาคของกล้ามเนื้อและกระดูก ประกอบข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกของมนุษย์ นำเสนอ 5 รูปแบบที่แตกต่างกันในการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกาย: The VIEWER, ACTION, 3-D MODELS, แบบทดสอบ 6 ประเภท และสื่อการเรียนรู้

ที่มา: https://apps.apple.com/us/app/muscle-bone-anatomy-3d/id375105666

Muscle System Pro III

แอปพลิเคชัน Muscle System Pro III นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกล้ามเนื้อในร่างกายและการทำงานร่วมกันในแอปกายวิภาคเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน

ที่มา: https://apps.apple.com/th/app/muscle-system-pro-iii/id364596328

1 | Next >>